Zolpidem 10mg

Zolpidem är ett läkemedel som används för kortvarig behandling av sömnproblem. Det minskar tiden för att sova början med cirka 15 minuter och vid större doser hjälper människor att sova längre.

View More
Compare

Den orala tabletten finns i tre former: omedelbar frisättning, förlängd frisättning och sublingual. Formen med omedelbar frisättning frigör läkemedlet i kroppen direkt.
Formen med förlängd frisättning frigör läkemedlet långsamt i kroppen. Den sublinguala tabletten upplöses under tungan
Zolpidem ökar aktiviteten hos GABA. GABA är en kemikalie i kroppen som orsakar sömnighet. Att öka sin aktivitet hjälper dig att somna.
Det är en unik smärtmedicinsk bas på dess kvalitet, hållbarhet, tiden det tar att arbeta, hur det fungerar och hur det får dig att känna (perfekt).
Bli av med dina problem genom att kontakta oss.

There are no reviews yet.

Be the first to review “Zolpidem 10mg”