Tramadol 100 mg

Tramadol börjar arbeta inom 10 till 20 minuter och det används för att lindra smärta (måttlig och svår smärta), inklusive smärta efter operationen.

View More
Compare

Det verkar på smärtreceptorer i centrala nervsystemet och hjärnan för att blockera smärtsignaler till resten av kroppen.
Det fungerar också i din hjärna för att hindra dig att känna smärtmeddelanden.
Det är en unik smärtmedicinsk bas på dess kvalitet, hållbarhet, tiden det tar att arbeta, hur det fungerar och hur det får dig att känna (perfekt).
Bli av med dina problem genom att kontakta oss.

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tramadol 100 mg”