Rohypnol 2mg

Rohypnol är en lugnande medel som är ungefär tio gånger kraftigare än Valium och även mellanverkande bensodiazepin med egenskaper som liknar de hos Valium (diazepam).

View More
Compare

Det används vid kortvarig behandling av sömnlöshet, som ett läkemedel vid kirurgiska ingrepp och för att inducera anestesi.
Kontakta alltid din vårdgivare för att se till att informationen gäller dina personliga omständigheter.

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rohypnol 2mg”